2012.03.21 "Να με θυμόσαστε - είπε. Χιλιάδες χιλιόμετρα περπάτησα
χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, πάνω σε πέτρες κι αγκάθια,
για να φέρω ψωμί και νερό και τριαντάφυλλα." Νίκη